ציר בקר - Ina Paarman

ציר בקר - Ina Paarman

ציר בקר נוזלי של חברת אינה פארמאן, דרום אפריקה