ציר עוף - Ina Paarman

ציר עוף - Ina Paarman

ציר עוף נוזלי של חברת אינה פארמאן, דרום אפריקה