רו בייקון

רו בייקון

נקרא גם קותל חזיר או שפק.

לרוב נתח זה הוא שם כללי לנתחי בשר חזיר מומלח מגבו, מצדדיו או מבטנו.