שינקן מעושן

שינקן מעושן

אחותה המעושנת של השינקן הפולני המבושל. עשוייה מבשר ירך לבן, מבושל ומעושן